Standardul EBC*L

Sistemul de examinare şi certificare EBC*L stabileşte un standard internaţional în domeniul formării economice.

Acesta include:

   
 • un plan de învăţământ unitar care are la bază un catalog de obiective didactice valabil pe plan internaţional. Prin acesta sunt stabilite subiectele şi elementele de conţinut relevante pentru examenul EBC*L.
 • un examen unitar care garantează că fiecare titular al certificatului EBC*L dispune de cunoştinţele economice de specialitate reglementate.


Un element esenţial al EBC*L este valabilitatea internaţională a acestor cerinţe. Într-o economie mondială bazată pe o reţea globală, numai certificatele internaţionale oferă condiţia pentru mobilitatea necesară a tuturor persoanelor implicate.

Un alt element decisiv este reprezentat de distincţia între pregătirea examenului, susţinerea examenului şi evaluarea acestuia. Astfel se garantează că instructorii / profesorii nu realizează în acelaşi timp pregătirea, elaborarea temelor de examinare, supravegherea desfăşurării examenului şi evaluarea acestuia.

Standardul EBC*L valabil pe plan internaţional oferă avantaje tuturor persoanelor implicate:

 • participanţii cunosc de la început toate elementele de conţinut şi sistemul de verificare. Astfel, ei dispun de posibilitatea de a parcurge pregătirea specifică pentru examen, fără a întâmpina dificultăţi neprevăzute (renumitele întrebări capcană).

  Prin absolvirea acestui examen, nu demonstrează doar deţinerea cunoştinţelor economice de specialitate, ci şi a majorităţii competenţelor de bază promovate de către Comisia Europeană.

  Prin cunoştinţele de specialitate EBC*L, antreprenorii şi întreprinzătorii îmbunătăţesc în mod semnificativ şansele de supravieţuire a firmei.

  Prin recunoaşterea certificatului în mediul economic şi administrativ, angajaţii beneficiază de un avantaj semnificativ atunci când încep să caute un loc de muncă în economie şi administraţie, dar şi în dezvoltarea carierei – iar aceasta cu depăşirea graniţelor naţionale.
 • Prin EBC*L, firmele dispun de instrumentul perfect de evaluare a instruirii. Sunt definite obiective de instruire , iar atingerea acestora este determinată concret . Nu mai sunt necesare investiţiile de până în prezent pentru participarea la cursuri de instruire de mai multe semestre, posibile numai pentru anumiţi angajaţi din considerente legate de costuri. Prin EBC*L, firmele pot oferi angajaţilor o formă de instruire recunoscută şi, prin aceasta, le pot oferi motivaţia necesară – iar aceasta cu limite de timp şi de costuri care pot fi controlate.
 • O verificare perfectă a instruirii este oferită de EBC*L şi instituţiilor de promovare . Şi acestea obţin dovada că participanţii nu au asistat doar la un seminar, ci au învăţat cu adevărat ceva.
 • Instituţiile de instruire, şcolile şi facultăţile pot de asemenea să determine obiectiv succesul pregătirii de care dispun candidaţii lor, evaluând în acest mod calitatea măsurilor de instruire.
 • Instructorii şi profesorii beneficiază din partea EBC*L de avantajul că se pot concentra integral asupra măsurilor pedagogice de prezentare a materialului didactic, având în vedere faptul că nu au şi rolul de examinatori. În plus, dispun de posibilitatea de a apela la un concept „Train-The-Trainer“ adaptat în funcţie de cerinţe şi cu utilitate dovedită în practică.
 • economia are de câştigat prin falimentele care pot fi evitate, precum şi prin angajaţii care pot face faţă provocărilor impuse de concurenţa globală prin intermediul unei gândiri şi acţiuni antreprenoriale.

 

Având în vedere faptul că atât costurile, cât şi timpul necesar pentru EBC*L sunt reduse, din punct de vedere economic, toţi participanţii obţin un nivel optim în ceea ce priveşte ROE – Return on Education.