Pregatirea examenului

Prin concentrarea asupra celor mai importante informaţii de bază de natură economică, şi efortul necesar pentru pregătirea pentru examenul EBC*L este foarte redus.

În funcţie de cunoştinţele anterioare şi de experienţa practică este necesar un interval de pregătire cuprins între 30 şi 80 de ore.

   

Ofertele specifice în funcţie de grupul ţintă permit o pregătire specializată şi, prin aceasta, o şansă deosebită pentru a promova examenul EBC*L fără probleme. Din această categorie fac parte:

  • Seminare ale centrelor de examinare acreditate
  • Manuale
  • Programe de e-learning pentru studiu individual pe computer (CD-ROM, Internet)

Curatorium competenţă economică pentru Europa şi EBC*L Internaţional recomandă aşa-numita metodă blended learning: Aceasta îmbină studiul individual la computer cu un seminar.