Obiective

Necesar:

Cunoştinţe economice insuficiente, ca problemă individuală, la nivel de firmă dar şi în întreaga economie

 

Studiile actuale arată că situaţia în domeniul competenţei economice în Europa este marcată de deficienţe deosebite. Numai o mică parte a populaţiei înţelege corect cele mai importante obiective ale unei firme, de exemplu „rentabilitatea", "lichiditatea" şi "productivitatea“.

Aceste cunoştinţe reprezintă însă baza unei participări active la viaţa economică. În prezent, angajaţii şi firmele implicate activ (intraprenori şi antreprenori) reprezintă condiţia pentru a putea face faţă concurenţei la nivel global. În plus, cunoştinţele economice de specialitate, într-o perioadă marcată de SAP, management de proiect şi gândire antreprenorială, fac parte din categoria cunoştinţelor generale.

Această necesitate este conştientizată atât de firme, cât şi de angajaţi. Nu în ultimul rând, aceştia din urmă sunt de părere că deţinerea unor cunoştinţe economice de specialitate insuficiente reprezintă un obstacol în dezvoltarea carierei lor. Frecvent, încercările de a deprinde asemenea cunoştinţe au eşuat datorită faptului că până în prezent nu a existat un standard unitar în domeniul economiei întreprinderii, iar cursurile de instruire disponibile aveau o durată prea mare, implicau costuri prea ridicate, fiind adesea lipsite de relevanţă practică.

 

Scopul iniţiativei EBC*L:

predarea cunoştinţelor de bază de natură economică

 

Pentru predarea intensivă a cunoştinţelor economice de bază s-a lansat o iniţiativă internaţională cu reprezentanţi de renume din economie, cercetare, educaţie şi politică. Elementul central al iniţiativei este reprezentat de certificatul EBC*L –European Business Competence* Licence (în română „Certificatul European de Competenţă în Afaceri“).

EBC*L stabileşte un standard recunoscut internaţional în domeniul formării economice. Sistemul de verificare şi certificare evaluat prin teorie şi prin practică garantează că fiecare deţinător al certificatului EBC*L dispune de cunoştinţele minime economice necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul economic şi administrativ; iar aceasta independent de ţara, respectiv de centrul de examinare EBC*L în care a fost susţinut examenul.

Ca certificat internaţional, EBC*L promovează şi mobilitatea angajaţilor.