Examenul EBC*L

Pentru a obţine certificatul EBC*L nivelul A este necesară susţinerea unui examen scris, cu durata de 2 ore într-un centru acreditat de examinare EBC*L. Subiectele de examinare sunt:

  • Obiectivele întreprinderii şi indicatori
  • Întocmirea bilanţul
  • Calculaţia costurilor
  • Drept comercial

 

   

Din punct de vedere al conţinutului, la baza examenului se află Catalogul cu obiective de învăţare EBC*L. Pentru a putea absolvi examenul EBC*L cu rezultate pozitive este necesară obţinerea unei cote de 75 % din numărul total de 100 de puncte posibile. Examenul EBC*L nivelul A include :

  • 16 întrebări referitoare la cunoştinţe
  • 4 întrebări referitoare la înţelegere
  • 1 studiu de caz

 

Toate întrebările sunt deschise (fără teste cu variante multiple de răspuns). Astfel, participanţii demonstrează că pot formula în mod independent răspunsuri fundamentate din punct de vedere economic.

--> Centre de examinare EBC*L

Exemple de întrebări de examen

Întrebare referitoare la cunoştinţe
Care este diferenţa dintre costurile fixe şi cele variabile?

Întrebare referitoare la înţelegere
Un vânzător de autovehicule prezintă următoarea argumentaţie: "Cei 20.000 Euro pentru achiziţionarea autoturismului de serviciu pot fi amortizaţi de dumneavoastră complet pe parcursul acestui an, iar prin reducerea sumei supuse impozitări, autoturismul vă va costa numai jumătate." Argumentele vânzătorului sunt corecte?

Studiu de caz
Realizaţi o analiză a indicatorilor pentru următorul cont de profit şi pierderi:

 

Cont de profit şi pierderi

 

Costuri pentru mărfuri
Cheltuieli de exploatare
Personal
Publicitate
Amortizări
Cheltuieli pentru dobânzi
Alte cheltuieli
Profit

26.000.000

5.000.000

15.000.000
1.000.000
4.000.000

2.000.000

1.000.000
3.000.000

 

Venituri din vânzări

Venituri din dobânzi şi din titluri de valoare

Venituri extraordinare

50.000.000

4.000.000

 

3.000.000

 

Total

57.000.000

 

Total

57.000.000


Care este valoarea ...
a) rezultatului operaţional
b) rezultatului activităţii economice curente
c) Cash flow?
d) Care sunt concluziile care rezultă în urma analizei contului de profit şi pierderi?